Електрика и автоматика

Изработка на проекти за електриќни инсталации и индустријска автоматика и електроника. Изработуваме проекти, изведба и монтажа користејќи компоненти од Allen Bradley Rockwell, Vago I Siemens

-          Производни линиии во ИГМ Кавадарци

elektrika1

-          Проектирање на автоматика за хидротестер за цевки до Ø610mm во ФЗЦ 11 Октомври Куманово, во соработка со Аспект Скопје

-          Проектирање на автоматика за Валавница за лим за Железара Волгоград Русија, во соработка со Босио Словенија

Translate »