Хидраулика и пневматика

-          Производни линиии во ИГМ Кавадарци – линии за заварени цевки и профили, Хидротестери, Станица за подготовка и филтрирање на емулзија.

Hidraulika1

Translate »