Изработка и монтажа

Изработка на специјални редуктори.

Во нашите редуктори вградуваме компоненти кои се изработуваат во реномирани компании во Италија, Германија и Словенија.

izvedba1

Изработка на електро ормари. Монтажа на електрика и автоматика во соработка со подизведувачи.

izvedba2

Translate »