Кратка историја

КРАТКА ИСТОРИЈА

D-tube е компанија која настана со спојување на D-team и D-drive во 2014 година.

D-team е основан 1998 година од Иван Димитријевиќ. D-team е тим од машински инженери кои изработуваа проекти за машини.

D-drive е основана во 2000 година од Аца Димитријевиќ и изработуваше проекти, изведба и монтажа на електромоторни погони, специјални редуктори, индустријска хидраулика и пневматика, електрика и автоматика.

Translate »